dimarts, 7 de novembre de 2017

Els dos últims anys s'ha repoblat amb més de 4.500 exemplars de nàiades les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga


En el marc del projecte europeu LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga” (2014-2017) el 6 de novembre es va portar a terme una roda de premsa per presentar els resultats obtinguts en la recuperació de les poblacions de nàiades (musclos d'aigua) de les espècies Unio mancus i Unio ravoisieri a les conques dels rius Ter, Fluvià, Brugent, Ser, Llémena, Xuncla i Riudelleques i l’estany de Banyoles. Les nàiades es troben en risc d’extinció a mig termini.
El principal sistema de recuperació de les nàiades que s’ha utilitzat ha estat la reproducció en captivitat i l’alliberament d’exemplars j(uvenils de nàiade de més de dos anys, però també s’han realitzat alliberaments de peixos infestats amb larves, alliberament de juvenils acabats de néixer i translocaments d’adults. L’objectiu del projecte ha estat crear de 2 a 4 noves localitats amb nàiades a cadascun dels espais naturals de la Xarxa Natura 2000 que participen en el projecte.
S’han alliberat exemplars a 42 localitats. D’aquestes 27 s’han creat de nou, en punts on no hi havia nàiades, i en 15 s’ha reforçat la població existent que era molt reduïda.

Les nàiades són uns bivalves d’aigua dolça, musclos d’aigua, que viuen mig enterrats en el sediment i s’alimenten filtrant les partícules de l’aigua. Són espècies bioindicadors d’ambients en bon estat, i la majoria estan protegides ja que estan en una situació vulnerable. A més, tenen un cicle vital molt curiós, doncs les larves de les nàiades per poder viure necessiten parasitar durant un temps un peix hoste. Cada espècie de nàiades té uns peixos hoste determinats, generalment peixos autòctons.
(Consorci del Ter.cat)