diumenge, 5 d’abril de 2015

Creen micro aiguamolls al Ter per recuparar poblacions de tortuga d'estanys i altres rèptis i amfibis


El Consorci del Ter crea micro aiguamolls al Baix Ter i al Riu Llémena per recuperar poblacions de tortuga d’estany i altres rèptils i amfibis. Aquestes actuacions formen part del projecte LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”. Concretament s’han creat 12 microbasses efímeres i 12 basses temporànies mediterrànies a les Riberes del Baix Ter  i a la desembocadura del “Riu Llémena.

L’objectiu concret és que aquests micro aiguamolls serveixin per la recuperació directa de les poblacions de tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la millora de les poblacions d’altres espècies d’herpetofauna d’interès europeu com són la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), el tritó verd (Triturus marmoratus), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el gripau corredor (Bufo calamita) i la reineta (Hyla meridionalis). En el cas de la tortuga d’estany està previst que s’efectuïn alliberaments procedents d’un programa de reproducció en captivitat que es porta a terme al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT). Es preveu l’alliberament de 150 exemplars fins el 2017.

Vegeu l'article sencer a consorcidelter.cat